Pregrešno drage čistilne naprave v občini Ormož

Nesposobnost ali korupcija ob gradnji ČN z kanalizacijskimi sistemi. Občina Ormož je na območju celotne občine v zadnjih 12. letih gradila pregrešno drage čistilne naprave s kanalizacijskimi sistemi.

naprej

Gradnja cest tako in drugače (primerjava Ormož – Gorišnica)

naprej

Gospodarski razvoj?

Občina Ormož ali šolski primer, kako se zavozi občino. Vodstvo občine Ormož v zadnjih 12. letih ni ustvarjalo pogojev za razvoj gospodarstva, zato so nas bližnje občine prehitele, kot za šalo.

naprej

Defekt vodovoda na novem mini krožišču v Ormožu pri gradu

Šolski primer, kako se v občini Ormož izvajajo investicije in kako se neracionalno porabljajo javna sredstva.

naprej

Temni oblaki nad ormoškim turizmom

Jeruzalemska vinska cesta – VTC 15 sploh ni označena s predpisano signalizacijo, zato turisti niti ne vedo, da le ta obstaja.

naprej

2015 občani občine Ormož uspeli preprečiti izgradnjo odlagališča odpadkov

Kjer je volja, je tudi pot.

naprej

beri dalje

Občina mora biti sposobna zadovoljevati potrebe in interese svojih prebivalcev. ... jih Občina Ormož res ... ???

Želimo si občino, ki bo služila občanom in ne osebnim interesom.

Skupnost

1ki je sestavljena iz več ljudi, ki jih družijo, povezujejo skupne lastnosti, potrebe, cilji in tvorijo celoto.

Razvoj

2prispevati k razvoju dežele, skrbeti za gospodarski, kulturni, politični, umetniški razvoj, …

Blaginja

3obilje materialnih dobrin, skrbeti za blaginjo ljudstva, živeti v blaginji, ekonomska, obča blaginja.

Prihodnost

4čas, ki bo prišel, ima v prihodnost segajoč pomen, boljša, lepa, srečna, svetla prihodnost za vse.

 

"Svet ni nevaren zaradi tistih, ki delajo slabo, ampak zaradi tistih, ki to gledajo in ničesar ne storijo." ae