Aktualno

Rekonstrukcija železniške proge – Ormož dobil manj kot Dornava …

Občina Ormož Odsek Osluševci Mihovci Pri Vel. Nedelji

V obdobju 2009 – 2016 se je tudi v občini Ormož izvajal projekt Rekonstrukcije, elektrifikacije in nadgradnje železniške proge Pragersko–Hodoš za hitrosti do 160 km/h.

Tako je bilo na območju občine Ormož ukinjenih 8 nivojskih prehodov, urejene povezovalne poti, modernizirani obstoječi nivojski prehodi in zgrajeni trije izven-nivojski prehodi, podvoza v Osluševcih in Pušencih ter nadvoz v Pavlovcih. Predhodno pa še podvoz v Mihalovcih.


Občina Ormož je imela aktivno in odločilno vlogo pri odločitvah na kakšen način se bodo uredila nivojska križanja, ter kje in kakšne bodo nove povezovalne ceste.


Primerjava med občino Dornava in občino Ormož (odsek Osluševci – Mihovci pri Vel. Nedelji)

Občina Dornava

Skozi občino Dornava teče železniška proga v dolžini 3,415 km.

Pred rekonstrukcijo železniške proge so bili v občini Dornava 4 nivojski prehodi.

Po sklopu rekonstrukcije so uredili 1 zavarovan nivojski prehod, 1 izven-nivojski prehod, 2 nivojska prehoda pa sta se zaprla.

Ob zaprtju 2 nivojskih prehodov se je uredilo 4,940 km povezovalnih asfaltnih cest.

Povezovalna cesta
Povezovalna cesta

Občina Ormož (odsek Osluševci – Mihovci pri Vel. Nedelji)

Skozi občino Ormož, na odseku železniške proge Osluševci – Mihovci pri Vel. Nedelji, teče železniška proga v dolžini 4,775 km.

Pred rekonstrukcijo železniške proge so bili v občini Ormož na odseku Osluševci – Mihovci pri Vel. Nedelji 4 nivojski prehodi.

Po sklopu rekonstrukcije so uredili 1 zavarovan nivojski prehod v Cvetkovcih, 1 izven-nivojski prehod v Osluševcih, 2 nivojska prehoda v Trgovišču pa sta se zaprla.

Ob zaprtju 2 nivojskih prehodov se je uredilo 3,175 km povezovalnih makadamskih cest.

Povezovalna cesta
Povezovalna cesta

Z enostavno matematično operacijo lahko ugotovimo:

  • občina Ormož je dobila 1,765 km manj povezovalnih cest od občine Dornava
  • občina Ormož je dobila makadamske povezovalne ceste
  • občina Dornava je dobila asfaltne povezovalne ceste

 

Zaključimo lahko, da bi povezovalne ceste, ki so bile zgrajene ob zaprtju 2 nivojskih prehodov v Trgovišču morale biti v asfaltni izvedbi, financirane s strani investitorja v sklopu projekta Rekonstrukcije, elektrifikacije in nadgradnje železniške proge Pragersko–Hodoš.

 

S kakšnim razlogom je Občina Ormož predlagala, da se povezovalne ceste uredijo v makadamski izvedbi?

 

Kdo je imel od tega korist?

 

Ali vodstvo Občine Ormož dela v korist občanov?

 


Ormož nujno potrebuje spremembe.

Pridružite se nam, skupaj smo močnejši.

http://za-ormoz.si/wp-content/uploads/2018/08/zos.jpg

dk

"Svet ni nevaren zaradi tistih, ki delajo slabo, ampak zaradi tistih, ki to gledajo in ničesar ne storijo." ae