Aktualno

Ko Občina Ormož ne zna učinkovito porabiti 12,1 milijona evrov

Požarna Varnost

Ljubljana, 26. april 2012 – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je kot organ upravljanja izdalo odločbo o dodelitvi sredstev za 12,1 milijona evrov vreden drugi sklop projekta oskrbe s pitno vodo v porečju Drave, in sicer za ormoško območje.

 

Občina Ormož ob izgradnji vodovodnega sistema izključila gasilce s tem pa tudi učinkovito požarno varnost.

Ob izgradnji vodovodnega sistema bi lahko Občina s hidratnim omrežjem zagotovila učinkovito požarno varnost.

Žal se to ni zgodilo. Občina Ormož k projektu ni povabila Gasilske zveze Ormož oziroma gasilcev.

Lokacije hidrantov so določili ljudje, ki o požarni varnosti ne vedo kaj dosti.

Gasilci bi morali aktivno sodelovati pri zasnovi umestitve hidratnega omrežja oziroma določitve lokacij hidrantov, pa niso imeli možnosti.

Prav tako pa bi se moral zagotovi zadostni dinamični tlak v omrežju, ki sedaj ni zagotovljen.

Požarna varnost ...
Požarna varnost ...
Požarna varnost ...

Samovoljno ravnanje vodstva Občine.

Občina je vodovod gradila kar v bankino ali obcestni jarek.

Sklepamo lahko, da za vodstvo Občine Ormož požarna varnost v občini Ormož ni pomembna.

 


Ormož nujno potrebuje spremembe.

Pridružite se nam, skupaj smo močnejši.

http://za-ormoz.si/wp-content/uploads/2018/08/zos.jpg

dk

"Svet ni nevaren zaradi tistih, ki delajo slabo, ampak zaradi tistih, ki to gledajo in ničesar ne storijo." ae