Aktualno

Gospodarski razvoj?

Prazna Gospodarska Cona Ormož

Občina Ormož ali šolski primer, kako se zavozi občino.

Vodstvo občine Ormož v zadnjih 12. letih ni ustvarjalo pogojev za razvoj gospodarstva, zato so nas bližnje občine prehitele, kot za šalo.


Primerjava občin Ormož, Markovci in Ljutomer


OBČINA ORMOŽ

Občina Ormož je del podravske statistične regije. Meri 142 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 47. mesto.

Sredi leta 2016 je imela občina približno 12.290 prebivalcev (približno 6.150 moških in 6.140 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 42. mesto

Povprečna starost občanov je bila 43,9 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,9 leta).

Gospodarska cona občine Ormož

Na severnem delu gospodarske cone se nahaja slabih 20 ha zemljišč, ki so po prostorskem planu opredeljena kot gospodarska cona. V naravi se ta zemljišča uporabljajo, kot kmetijska zemljišča.

Primerjava letalskega posnetka iz leta 2006 in 2017 pokaže, da se v zadnjih 12. letih na tem območju nič ni spremenilo.

Gospodarska cona Ormož - sever
Gospodarska cona Ormož - sever

Pogled na severni del gospodarske cone v Ormožu.

Gospodarska cona Ormož - sever

Na južnem delu gospodarske cone se nahaja dobrih 20 ha zemljišč, ki so po prostorskem planu opredeljena kot gospodarska cona. V naravi se ta zemljišča uporabljajo, kot kmetijska zemljišča.

Primerjava letalskega posnetka iz leta 2006 in 2017 pokaže, da se v zadnjih 12. letih na tem območju nič ni spremenilo.

Gospodarska cona Ormož - jug
Gospodarska cona Ormož - jug

Pogled na južni del gospodarske cone v Ormožu.

Gospodarska cona Ormož - jug

 

OBČINA MARKOVCI

Občina Markovci je del podravske statistične regije. Meri 30 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 180. mesto.

Sredi leta 2016 je imela občina približno 4.030 prebivalcev (približno 1.980 moških in 2.050 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 124. mesto.

Povprečna starost občanov je bila 42 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,9 leta).

Gospodarska cona občine Markovci

V občini Markovci je gospodarska cona v velikosti dobrih 16 ha. Vodstvu občine Markovci je uspelo ustvariti ugodne pogoje za razvoj gospodarstva.

Primerjava letalskega posnetka iz leta 2005 in 2017 pokaže očitno spremembo.

Gospodarska cona Markovci
Gospodarska cona Markovci

Pogled na gospodarsko cono v Markovcih.

Gospodarska cona Markovci

 

OBČINA LJUTOMER

Občina Ljutomer je del pomurske statistične regije. Meri 107 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 64. mesto.

Sredi leta 2016 je imela občina približno 11.440 prebivalcev (približno 5.670 moških in 5.770 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 46. mesto.

Povprečna starost občanov je bila 44,5 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,9 leta).

Površine za industrijo občine Ljutomer

Občina Ormož je bila pred 25. leti gospodarsko razvitejša, kot občina Ljutomer. Danes je slika ravno obratna.

Občina Ljutomer ima s prostorskim planom opredeljenih dobrih 100 ha zemljišč kot površine za industrijo.

Zasedenost površin in uspešnost občine pri ustvarjanju pogojev za gospodarstvo lahko vidite na spodnji sliki.

Površine za industrijo Ljutomer

 

Dovolj imamo.

12 let preveč.

Ormož je treba rešiti iz primeža posameznikov, ki ga uničujejo.

Čas je, da jim preprečimo, da nam ga dokončno uničijo.

Čas je, da Ormož postane zgodba o uspehu.

Čas je, da bodo ljudje lahko v Ormožu zaživeli, živeli in preživeli.


Ormož nujno potrebuje spremembe.

Vrnimo občini Ormož razvoj in življenje.

http://za-ormoz.si/wp-content/uploads/2018/08/zos.jpg

dk

"Svet ni nevaren zaradi tistih, ki delajo slabo, ampak zaradi tistih, ki to gledajo in ničesar ne storijo." ae