Aktualno

Pregrešno drage čistilne naprave v občini Ormož

Istilne Naprave Ormož

Nesposobnost ali korupcija ob gradnji ČN z kanalizacijskimi sistemi

Občina Ormož je na območju celotne občine v zadnjih 12. letih gradila pregrešno drage čistilne naprave s kanalizacijskimi sistemi.

 

Rastlinska ČN Sodinci z kanalizacijskim sistemom Podgorci – Velika Nedelja

Skupna vrednost investicije za rastlinsko ČN Sodinci z kanalizacijskim sistemom Podgorci – Velika Nedelja je znašala 1.448.130,85 EUR. Kapaciteta oziroma na ČN se lahko priključi 250 hiš, trenutno je priključenih 115 hiš.

Vrednost investicije na 1 stanovanjsko hišo ob trenutno priključenih hišah na ČN tako znaša 12.592,44 EUR/hišo.

Vrednost investicije na 1 stanovanjsko hišo bo ob polni zasedenosti ČN tako znašala 5.792,52 EUR/hišo.

Rastlinska ČN Sodinci

 

Rastlinska ČN Cvetkovci z kanalizacijskim sistemom za naselji Osluševci in Cvetkovci

Skupna vrednost investicije za rastlinsko ČN Cvetkovci z kanalizacijskim sistemom za naselji Osluševci in Cvetkovci je znašala 2.010.732,82 EUR. Kapaciteta oziroma na ČN se lahko priključi 175 hiš, trenutno je priključenih 155 hiš.

Vrednost investicije na 1 stanovanjsko hišo ob trenutno priključenih hišah na ČN tako znaša 12.972,47 EUR/hišo.

Vrednost investicije na 1 stanovanjsko hišo bo ob polni zasedenosti ČN tako znašala 11.489,90 EUR/hišo.

 

Rastlinska ČN Velika Nedelja z kanalizacijskim sistemom za naselja Trgovišče, Mihovci in Velika Nedelja

Skupna vrednost investicije za rastlinsko ČN Velika Nedelja z kanalizacijskim sistemom za naselja Trgovišče, Mihovci in Velika Nedelja je znašala 1.333.549,48 EUR. Kapaciteta oziroma na ČN se lahko priključi 350 hiš, trenutno je priključenih 185 hiš.

Vrednost investicije na 1 stanovanjsko hišo ob trenutno priključenih hišah na ČN tako znaša 7.208,37 EUR/hišo.

Vrednost investicije na 1 stanovanjsko hišo bo ob polni zasedenosti ČN tako znašala 3.810,14 EUR/hišo.

Rastlinska ČN Velika Nedelja

 

Biološka ČN Miklavž pri Ormožu z kanalizacijskim sistemom za naselje Miklavž pri Ormožu

Skupna vrednost investicije za biološko ČN Miklavž pri Ormožu z kanalizacijskim sistemom za naselje Miklavž pri Ormožu je znašala 494.018,29 EUR. Kapaciteta oziroma na ČN se lahko priključi 63 hiš, trenutno je priključenih 33 hiš.

Vrednost investicije na 1 stanovanjsko hišo ob trenutno priključenih hišah na ČN tako znaša 14.970,25 EUR/hišo.

Vrednost investicije na 1 stanovanjsko hišo bo ob polni zasedenosti ČN tako znašala 7.841,56 EUR/hišo.

 

Rastlinska ČN Ivanjkovci z kanalizacijskim sistemom za naselje Ivanjkovci

Skupna vrednost investicije za rastlinsko ČN Ivanjkovci z kanalizacijskim sistemom za naselje Ivanjkovci je znašala 555.623,08 EUR. Kapaciteta oziroma na ČN se lahko priključi 88 hiš, trenutno je priključenih 41 hiš.

Vrednost investicije na 1 stanovanjsko hišo ob trenutno priključenih hišah na ČN tako znaša 13.551,78 EUR/hišo.

Vrednost investicije na 1 stanovanjsko hišo bo ob polni zasedenosti ČN tako znašala 6.313,90 EUR/hišo.

Rastlinska ČN Ivanjkovci

 

Rastlinska ČN Jastrebci z kanalizacijskim sistemom za naselji Jastrebci in Lačaves

Skupna vrednost investicije za rastlinsko ČN Jastrebci z kanalizacijskim sistemom za naselji Jastrebci in Lačaves je znašala 577.878,45 EUR. Kapaciteta oziroma na ČN se lahko priključi 63 hiš, trenutno je priključenih 29 hiš.

Vrednost investicije na 1 stanovanjsko hišo ob trenutno priključenih hišah na ČN tako znaša 19.926,84 EUR/hišo.

Vrednost investicije na 1 stanovanjsko hišo bo ob polni zasedenosti ČN tako znašala 9.172,67 EUR/hišo.

 


Dodatni stroški za priključitev

Prebivalci, ki so tangirali ob novozgrajenem kanalizacijskem sistemu so se morali na sistem obvezno priključi, ob priključitvi pa plačati še relativno visok komunalni prispevek cca. od 400,00 EUR do 1.400,00 EUR. Dodaten strošek je bil še izgradnja lastnega kanalizacijskega sistema od hiše do primarnega voda kanalizacije, ki je lahko navrgel še dodatnih 1.000,00 EUR stroškov.


Na slovenskem trgu vrednost male individualne čistilne naprave za 1 stanovanjsko hišo stane nekje do 3.000,00 EUR skupaj z vgradnjo.


Ponazoritev primerjave v tabeli (ob polni zasedenosti ČN)

način gradnje ČN skupni strošek
Individualna mala ČN – za eno stanovanjsko hišo 3.000,00 EUR/hišo
Skupna rastlinska ČN Sodinci z kanalizacijskim sistemom 5.792,52 EUR/hišo
Skupna rastlinska ČN Cvetkovci z kanalizacijskim sistemom 11.489,90 EUR/hišo
Skupna rastlinska ČN Velika Nedelja z kanalizacijskim sistemom 3.810,14 EUR/hišo
Skupna biološka ČN Miklavž pri Ormožu z kanalizacijskim sistemom 7.841,56 EUR/hišo
Skupna rastlinska ČN Ivanjkovci z kanalizacijskim sistemom 6.313,90 EUR/hišo
Skupna rastlinska ČN Jastrebci z kanalizacijskim sistemom 9.172,67 EUR/hišo

 

Na tem mestu se upravičeno lahko vprašamo ali gre za nesposobnost vodstva občine, ali pa za kaj drugega … ?

Kdo je imel od tega korist?

Občani smo sistem čistilnih naprav z kanalizacijskim sistemom zelo, zelo drago plačali.

Dovolj imamo.

12 let preveč.

Ormož je treba rešiti iz primeža posameznikov, ki ga uničujejo.

Čas je, da jim preprečimo, da nam ga dokončno uničijo.

Čas je, da Ormož postane zgodba o uspehu.

Čas je, da bodo ljudje lahko v Ormožu zaživeli, živeli in preživeli.


Ormož nujno potrebuje spremembe.

Vrnimo občini Ormož razvoj in življenje.

http://za-ormoz.si/wp-content/uploads/2018/08/zos.jpg

dk

"Svet ni nevaren zaradi tistih, ki delajo slabo, ampak zaradi tistih, ki to gledajo in ničesar ne storijo." ae